VỀ CHÚNG TÔI

NATRA (Nguyen An Investment Trading & Development) là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tư vấn giải pháp toàn diện cho các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. NATRA luôn chú trọng, tập trung nguồn lực phát triển dự án kinh tế bền vững, tôn vinh bản sắc và khai thác giá trị văn hóa địa phương. Thông qua các nguồn nhân lực cốt lõi là các chuyên gia đầu ngành, cố vấn giáo dục, công nghệ cấp cao, NATRA tích cực hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại đa phương Việt Nam với các quốc gia khác. Đồng thời phát triển đa lĩnh vực bao gồm: công nghệ, nông nghiệp, tài chính, giao thông vận tải và giáo dục.

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

NATRA luôn chào đón mọi sự kết nối tích cực, với mong muốn phát triển và mở rộng, mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng.