VỀ CHÚNG TÔI

NATRA (Nguyen An Investment Trading & Development) là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tư vấn giải pháp toàn diện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước, quốc tế có hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

NATRA chú trọng tập trung phát triển nguồn lực cho dự án kinh tế bền vững và khai thác giá trị văn hóa địa phương. Thông qua nguồn nhân lực cốt lõi là các chuyên gia đầu ngành, cố vấn cấp cao, NATRA tích cực hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia khác.

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Với phương châm HỢP TÁC – PHÁT TRIỂN – THÀNH CÔNG

NATRA luôn chào đón mọi sự kết nối tích cực mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.