SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

Giai đoạn 2023-2025, NATRA cung cấp giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trong việc phát triển các dự án đầu tư đa ngành phù hợp với bối cảnh kinh tế, văn hóa tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và tối ưu chi phí đầu tư. 

Sứ mệnh

NATRA là đơn vị tư vấn chiến lược và giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh đầu tư tại Việt Nam. NATRA hoạt động đa lĩnh vực, tập trung phát triển dự án liên quan đến Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Giao thông vận tải; phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn; thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác đa phương giữa Việt Nam và các quốc gia khác.

NATRA mang tới cho các doanh nghiệp cơ hội hợp tác và xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với định hướng và tầm nhìn kinh doanh của mỗi doanh nghiệp phù hợp bức tranh kinh tế, văn hóa Việt Nam, kiến tạo nhiều giá trị cho cộng đồng. 

Giá trị cốt lõi

HỢP TÁC

  • Cơ hội hợp tác đa phương giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế
  • Đồng hành cung cấp giải pháp tổng thể chuyên nghiệp nâng tầm giá trị
  • Quản lý nguồn lực tối ưu chi phí hiệu quả đặt lợi ích doanh nghiệp lên hàng đầu

PHÁT TRIỂN

  • Tăng cường hiệu suất cho doanh nghiệp
  • Mạng lưới đối tác chuyên gia toàn cầu
  • Tối ưu chiến lược, thực thi và hiệu suất quản lý

THÀNH CÔNG

  • Bứt phá thành tựu sáng tạo, hiệu quả cao
  • Kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, thu hút và giữ chân nhân tài
  • Lan tỏa giá trị bền vững cho doanh nghiệp và xã hội.