TÀI CHÍNH

NATRA hỗ trợ và đồng hành cùng các tổ chức tài chính tư vấn pháp lý chuyên sâu giải quyết bài toán tài chính, xử lý vấn đề khó khăn trên các phân khúc tài chính doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, bao gồm: cấp phép và quản lý giám sát, công nghệ tài chính (fintech), cải cách quy chế, quản lý rủi ro, bao gồm cả tài sản điện tử, cơ cấu thuế, mua bán & sáp nhập doanh nghiệp, liên doanh, sở hữu trí tuệ, công nghệ, bảo hiểm, quản lý danh mục bất động sản, lương hưu và giải quyết tranh chấp.

Mục tiêu cốt lõi hạn chế tối đa rủi ro dòng tiền, nguồn vốn từ quỹ đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, công ty trong nước và quốc tế

 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp
 • Quản trị rủi ro tín dụng
 • Quản trị rủi ro thị trường & giao dịch 
 • Quản trị rủi ro & Quy định

QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP

Việc ứng dụng chuyển đổi số mang tính đột phá trong việc quản lý tài chính, NATRA hỗ trợ doanh nghiệp quản trị rủi ro, giảm thiểu chi phí vận hành, cung cấp các giải pháp sáng tạo rõ ràng, thiết thực, ước lượng, kiểm soát rủi ro có thể ảnh hưởng tình hình kinh doanh, đảm bảo quá trình vận hành doanh nghiệp ổn định, bền vững.

NATRA hỗ trợ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phát triển các kỹ năng quản trị rủi ro để thúc đẩy các mục tiêu chiến lược của họ, bảo vệ giá trị trường tồn của công ty tối ưu chi phí vận hành. Là người đồng hành đáng tin cậy với ban quản lý bao gồm: Giám đốc rủi ro (CRO), giám đốc Tài chính (CFO) hay Giám đốc Điều hành (CEO) cùng Giám đốc vận hành chủ chốt khác…

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

Trong quá trình vận hành, quản lý rủi ro tín dụng luôn là bài toán phức tạp, thách thức lớn với mỗi doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường biến động. NATRA cung cấp cho khách hàng quản lý rủi ro trong chuỗi giá trị tín dụng, quản lý danh mục tín dụng

QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG & GIAO DỊCH

NATRA phối hợp ngân hàng, các tổ chức tài chính hỗ trợ doanh nghiệp bảo toàn giá trị tài sản, nguồn vốn đầu tư an toàn, sinh lời hiệu quả.

 • Quản lý rủi ro thị trường: hỗ trợ doanh nghiệp kiểm định, đánh giá tiềm năng thị trường và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn do biến động của thị trường.
 • Hạn chế rủi ro giao dịch: cung cấp chiến lược phòng ngừa rủi ro và thúc đẩy các cơ hội giao dịch thị trường, nắm bắt cơ hội sinh lời hiệu quả và hạn chế tác động tiêu cực từ biến động thị trường.

 

QUẢN TRỊ RỦI RO & QUY ĐỊNH

Lợi thế mạng lưới quan hệ với ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính và cơ quan quản lý nhà nước, NATRA luôn cập nhật cơ chế, chính sách, thông tư mới của chính phủ để:

  • Định hướng và đưa giải pháp tối ưu hoạt động, giao dịch cập nhật quy định mới nhất
  • Xử lý rủi ro phát sinh, vấn đề còn tồn đọng liên quan đến những thay đổi này.
  • Lập kế hoạch triển khai vận hành theo các quy định, thông tư mới được ban hành.