DỰ ÁN CẢNG BIỂN THÔNG MINH

Nhằm tích hợp công nghệ tiên tiến và tự động hóa để tối ưu hóa hoạt động và quản lý hàng hóa, tàu biển và tài nguyên. Sử dụng dữ liệu thời gian thực và AI để nâng cao hiệu quả và an toàn trong quá trình vận chuyển, tạo ra giá trị gia tăng cho cả cảng và ngành hàng hải .

MỤC TIÊU

Tối ưu hóa quản lý cảng biển: Tập trung cải thiện quản lý cảng biển thông qua việc sử dụng các công nghệ tiên tiến như Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và Hệ thống thông tin địa lý (GIS).

Nâng cao An toàn và An ninh: Tạo môi trường làm việc an toàn hơn cho nhân viên cảng và tất cả các cá nhân liên quan đến hoạt động cảng biển. Hệ thống an ninh thông minh giúp ngăn ngừa các vi phạm, xâm nhập trái phép.

Tối ưu hóa hoạt động vận chuyển và giao thông hàng hải: Hợp lý hóa luồng hàng hóa và giao thông hàng hải thông qua dự báo thời tiết, quản lý thông tin vận tải hàng hải và tối ưu hóa các tuyến tàu.

Bảo vệ môi trường: Bằng cách giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và khí thải, Dự án Cảng biển thông minh góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Internet of Things (IoT): Các thiết bị và cảm biến được bố trí một cách chiến lược trên khắp cảng biển để thu thập dữ liệu về điều kiện thời tiết, tình trạng tàu và quy trình xử lý hàng hóa.

Trí tuệ nhân tạo (AI): AI được sử dụng để phân tích dữ liệu và dự đoán các tình huống có thể xảy ra, từ điều kiện thời tiết đến lưu lượng hàng hóa.

Hệ thống thông tin địa lý (GIS): GIS hỗ trợ quản lý và theo dõi vị trí của tất cả các tàu và tài sản cảng.

Hệ thống an ninh thông minh: Camera an ninh và cảm biến đảm bảo an toàn, an ninh tại cảng biển.